اطلاعیه از جلسات برگزار شده

اعضای هیأت مدیره با برگزاری دو جلسه کاری در تاریخ های 97/2/14 __ 97/2/27 و همچنین دو جلسه کاری با آقای مقدسی (مدیرعامل تعاونی ) در تاریخ های 97/2/9__97/2/30 و جلسه مشترک با هیأت مدیره سازنده و مدیر عامل تعاونی وبا حضور آقای محمدی بازرس هیأت مدیره برج در تاریخ 97/2/24 توافق نمودند :

1- اخذ نقشه ها و قراردادهای مرتبط با برج ، تأسیسات ، انشعابات و محوطه سازی

2- اخذ اسناد دیرکرد به مدت 244 روز جهت بررسی کارشناسی قانونی

3- پرداخت علی الحساب هزینه محوطه سازی از جانب مالکین بر اساس قرارداد و محاسبه نهایی عرصه از جمله اماکن تجاری جهت حذف مساحت این اماکن از مبلغ نهایی محوطه سازی که در اسرع وقت باید ساخته شود.

4_ تسویه حساب با سازنده از جانب مالکین بدهکار که هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده اند.

5- نصب کنتورها با توجه به شروع ساخت پروژه تا شهریور 1397

6- نصب نهایی انشعاب گاز

/ 0 نظر / 71 بازدید